Dowody z danymi osobowymi i PESEL-em na słupa

DOKUMENCIK, DOKUMENCIK KOLEKCJONERSKI, DOKUMENCIKI KOLEKCJONERSKIE, DOKUMENTY KOLEKCJONERSKIE, DOWÓD OSOBISTY KOLEKCJONERSKI, DOWODZIK, DOWODZIK KOLEKCJONERSKI, DOWODZIKI KOLEKCJONERSKIE, KOLEKCJONERSKI DOWÓD OSOBISTY, KOLEKCJONERSKIE PRAWO JAZDY, PRAWKO, PRAWKO KOLEKCJONERSKIE, PRAWO JAZDY KOLEKCJONERSKIE

Dokumenty Kolekcjonerske

Urząd Miasta Bydgoszczy wydał już ponad 23 tysiące nowych dowodów osobistych. Dokumenty Kolekcjonerskie. Zgłosić się do UM, by wymienić dokumenty, muszą te osoby, których dowody tracą ważność w przyszłym miesiącu. Dowód osobisty jest dokumentem, który nie tylko stwierdza tożsamość i obywatelstwo danej osoby. Ale także uprawnia do przekroczenia granic państw, członków Unii Europejskiej.  

Dokument kolekcjonerski

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 marca 2015 roku wszystkie urzędy gmin rozpoczęły wydawanie uproszczonych dokumentów. Od pierwszego marca do końca września wydaliśmy 23 tysiące 270 dowodów osobistych – informuje Elżbieta Kondraciuk z Wydziału Spraw Obywatelskich UMB. Okazuje się, że trudno dziś określić, ile jeszcze osób w tym roku postanowi wymienić swój dowód osobisty.  

Dokumenty Kolekcjonerskie

Wszystkie osoby, którym kończy się termin ważności dowodu osobistego, powinny zgłosić się do urzędu. Elżbieta Kondraciuk – Wszystkie osoby, którym kończy się termin ważności dowodu osobistego. Powinny zgłosić się do urzędu co najmniej miesiąc przed upływem terminu ważności dowodu – radzi Elżbieta Kondraciuk.  

Dowód Kolekcjonerski

Przypominamy, że w nowym dowodzie osobistym zamieszcza się. Dane dotyczące osoby (nazwisko, imię/imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, zdjęcie twarzy, PESEL, obywatelstwo). Oraz dane dotyczące dowodu osobistego (serię i numer dowodu, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dokument).  

Dowód osobisty kolekcjonerski

Do wniosku o wydanie nowego dokumentu należy dołączyć aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości. Wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu tożsamości, przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Dokumenty Kolekcjonerskie.  

Prawo jazdy kolekcjonerskie

W dokumencie nie ma już adresu zameldowania i podpisu jego posiadacza. Dowody osobiste wydaje się na czas określony. Ta zasada stosowana jest np. w przypadku dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia – dokument ważny jest przez 5 lat. Natomiast, dzieciom po 5 roku jest on wydawany na 10 lat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *